Ένα modus operanti για τον καλλιτέχνη

Ποιό είδος καλλιτέχνη; Αυτός που το επινοεί το μέλλον μέσα από την κατασκευή μιάς υπερβατικής ανατομίας.

1. Ο καλλιτέχνης.

'Ο,τι προηγήθηκε δεν είχε πλέον νόημα, σαν να υπήρξε ένα σημείο μη ελέγχου του εαυτού του. Στον προθάλαμο του ψυχιατρείου η εκτροπή ήταν ορατή, ένοιωθε το κεφάλι του μη επιδεχόμενο μέτρησης. Τα πράγματα που φαίνονταν πιθανά, απλώς συνέβαιναν μετά την πρώτη σκέψη. Kαταμετρώντας κάθε θόρυβο του προθαλάμου αντελήφθη μιά νέα κατάσταση πραγμάτων για τον άνθρωπο.


Δήλωση: Εγώ, ο καλλιτέχνης.

2. Οι στρατηγικές του καλλιτέχνη στην εποχή της βιο-τεχνικής-δύναμης : στρατηγικές προσαρμογής , σχεδιασμού και πολιτικής.

α. Στρατηγικές προσαρμογής : Ο καλλιτέχνης σαν πτηνό (Bluejay).(λατιν. : Cyanocitta cristata).


Η πεταλούδα monarch "Danaus" έχει ως μιμητή την viceroy "Umentis archippus". Ενώ η πεταλούδα monarch είναι θανάσιμη για τα πουλιά, η viceroy είναι βρώσιμη. "Αρπακτικά πτηνά τα οποία τρώνε τις πεταλούδες συνήθως ξερνούν.(εικ. 1) Ωστόσω, αν έχουν δοκιμάσει μιά πεταλούδα monarch ,αποφεύγουν τόσο τις πεταλούδες monarch όσο και τις viceroy.

Blue jay το οποίο τρώει μιά τοξική πεταλούδα monarch και έπειτα ξερνά.(Φωτο:Lincoln Brower).πηγή :David McFarland, Animal Behaviour, Third Edition, Longman editions.1985, σελ. 91.

Οι στρατηγικές του καλλιτέχνη στο περιβάλλον μοιάζουν με το ανωτέρω παράδειγμα προσαρμοστικότητας των ζώων. Στο πρώτο στάδιο τα μοντέλα (η πεταλούδα monarch), χρησιμοποιούνται από τον καλλιτέχνη αλλά μερικές φορές και τα μοντέλα τους επίσης (η πεταλούδα viceroy). Εφόσον το μοντέλο έχει αναλωθεί, ακόμη και οι απομιμήσεις του αποφεύγονται στο μέλλον... Τέχνη και αποβολή, δύο εναλασσόμενοι πόλοι της καλλιτεχνικής διεργασίας.

Ωστόσω, σε τι είδους μοντέλα αναφερόμαστε; Σε όλες τις φάσεις των μεταβάσεων, πρόκειται για "μοντέλα του ιδανικού" που διαρκώς υποσκελίζονται από άλλα πριν τα ίδια αφομοιωθούν. Στα πλαίσια της κάθε μετάβασης, τα υπολείμματα αποβάλλονται. Διαδεχόμενα τα προηγούμενα στάδια, μοντέλα που έχουν μιμηθεί άλλα μοντέλα εξελίσονται καθώς δημιουργούν μιά εξομοίωση της πραγματικότητας, ικανή να προσομοιώσει το αρχικό συναίσθημα.

β. Στρατηγικές σχεδιασμού.

Το έργο:Καμμία σκέψη δεν ήταν αρκετή, κανένα συμβάν δεν ήταν ικανό να υπερβεί τις απαιτήσεις του.


'Έλεγε οτι μπορούσε να μιλάει με το φεγγάρι, με το διάστημα, μέσω ενός κλαδιού που κρατούσε στο στόμα.


Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε σε οπτικοποιημένη μορφή στην έκθεση "Images Beyond the Naked Eye" του ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, Οκτώβριος 01. Ο Γιάννης Μελανίτης είναι εικαστικός καλλιτέχνης (Master στις ψηφιακές τέχνες) που δημιουργεί interactive performances Έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη, Ν.Υόρκη, και Μεξικό. URL: http://digitalart.asfa.gr/students/melanitis, e-mail: melanitis@hotmail.com