T E L E P A P H U S

 

 

 

 

 

 Το γλυπτό Τηλέπαφος, κεφάλι από συνθετικό πηλό ενός υποθετικού θεού προερχόμενου από το
πρόθεμα τηλε-(εξ αποστάσεως) και του Έπαφου, γιού της Ιούς και του Δία. Το μετωπικό πρόθεμα,
ως ενίσχυση των δυνατοτήτων του σώματος, υπονοεί την μετάλλαξη της φρουτόμυγας Antennapedia.
Οι 894 DNA βάσεις του γονιδίου Antennapedia βρίσκονται στη βάση του γλυπτού. [7,4 x 6,6 x 8,7 εκ.]

 

A N T E N N A P E D I A    T E L E P A P H U S

atgacgatga   gtacaaacaa ctgcgagagc atgacctcgt acttcaccaa ctcgtacatg

ggggcggaca  tgcatcatgg gcactacccg ggcaacgggg tcaccgacct ggacgcccag

cagatgcacc   actacagcca gaacgcgaat caccagggca acatgcccta cccgcgcttt

ccaccctacg   accgcatgcc ctactacaac ggccagggga tggaccagca gcagcagcac

caggtctact    cccgcccgga cagcccctcc agccaggtgg gcggggtcat gccccaggcg

cagaccaacg gtcagttggg tgttccccag cagcaacagc agcagcagca acagccctcg

cagaaccagc agcaacagca ggcgcagcag gccccacagc aactgcagca gcagctgccg

caggtgacgc aacaggtgac acatccgcag cagcaacaac agcagcccgt cgtctacgcc

agctgcaagt tgcaagcggc cgttggtgga ctgggtatgg ttcccgaggg cggatcgcct

ccgctggtgg atcaaatgtc cggtcaccac atgaacgccc agatgacgct gccccatcac

atgggacatc cgcaggcgca gttgggctat acggacgttg gagttcccga cgtgacagag

gtccatcaga accatcacaa catgggcatg taccagcagc agtcgggagt tccgccggtg

ggtgccccac ctcagggcat gatgcaccag ggccagggtc ctccacagat gcaccaggga

catcctggcc aacacacgcc tccttcccaa aacccgaact cgcagtcctc ggggatgccg

tctccactgt  atccctggat gcgaagtcag tttggtaagt gtcaaggaaa gtga

 

1 1