THE GEOMETRY OF RETORICS, a pre-BEMA exhibition and performances

Yiannis Melanitis (Greece)

curated by Geert Vermeire (Belgium)

 

with the participation of Milena Principle (Geert Vermeire and Stefaan van Biesen)

Saturday, September 22nd

Opening of the exhibition in the entrance hall of the Praetorium Tongeren
at 11 am (Praetorium Tongeren)
Introductory speech by the Mayor of Tongeren Patrick Dewael
Introduction by Filip Van de Velde, S.M.A.K. Museum of Contemporary Art Ghent
Exhibition of drawings, found objects (Tongeren), photographs and videos of marble mines in Paros and a performance in an antique marble mine, connecting stone with logos by Yiannis Melanitis.
Works of the students of the Academy of Tongeren on Geometry of Rhetorics, made in situ.
POLITICS OF THE HEART, work of the Milena principle (Stefaan van Biesen, Geert Vermeire).
APPROACHING SILENCE, work of the Milena principle (Stefaan van Biesen, Geert Vermeire) based on a project with students from ASFA, the National Academy of Fine Arts in Athens and Delphi, curated by Yiannis Melanitis and Geert Vermeire.
at 11.30 am
Lecture by Yiannis Melanitis in the courtyard of the praetorium on a portable BEMA (a listening sculpture) for the inhabitants of Tongeren, constructed in situ by Yiannis Melanitis in collaboration with students of the Art Academy Tongeren, for the presentation of a thesis (statement ), connecting public action with rhetoric / dialectic.
at 12 am
Performances in public space, stamping with "Geometricizing of Democracy" in the public space and other actions by Yiannis Melanitis, WIT Urban Team ( Margot Dielemans, Stefaan van Biesen, Eric Windey) and Geert Vermeire.
An artistic project by Yiannis Melanitis and the Milena principle in cooperation with the Art Academy Tongeren, the Gallo-Roman Museum, the City of Tongeren and the Island of Paros in the Praetorium of Tongeren and the Gallo-Roman Museum. Parallel event Manifesta9.

 

 

Lectures, Auditorium Gallo-Roman Museum
Saturday, September 22nd
at 4 pm
POLITICS OF THE HEART and WIT Urban Team, presentation of actions and performances by the Milena principle and WIT Urban Team by Geert Vermeire, Stefaan van Biesen, Margot Dieleman and Eric Windey.
Sunday, September 23d
at 2 pm
APPROACHING SILENCE, a conversation about public space and silence and about silence as an artistic instrument, videos of performances and silence actions in collaboration with the ASFA students of National Academy of Fine Arts in Athens with Stefaan van Biesen, Geert Vermeire and Yiannis Melanitis.
at 3 pm
Interview with archaeologist and art expert Rhea Thonges-String Aris (via video conference) on the relationship between contemporary art, society and archeology.
Final talk by Yiannis Melanitis on the further development of the BEMA - a listening sculpture, a project in Tongeren, including the transfer from a solid block of marble of 50 cubic meters from Paros to Tongeren, to be sculpted together with the inhabitants of the city of Tongeren.
Concluding speech by the mayor of the Island of Paros Christos Vlahogiannis (via videoconference)

 

De geometrie van retoriek, een pre-BEMA tentoonstelling en performances
Yiannis Melanitis (Griekenland), curator Geert Vermeire
in samenwerking met the Milena Principle (Geert Vermeire en Stefaan van Biesen)
Zaterdag, 22 september
Opening van de tentoonstelling in de inkomhall van het Praetorium Tongeren
Om 11 uur
Inleidend woord door de Burgemeester van Tongeren, Patrick Dewael
Inleiding door Filip Van de Velde, S.M.A.K. Gent
Tentoonstelling van tekeningen, objets trouves (Tongeren), fotos en video van marmermijnen in Paros en een performance in een antieke marmermijn, een verbinding van steen met logos, door Yiannis Melanitis.
Werk van de studenten van de Academie van Tongeren over de geometrie van de retoriek, in situ gemaakt
POLITICS OF THE HEART, werk van the Milena principle (Stefaan van Biesen, Geert Vermeire).
APPROACHING SILENCE,  werk van the Milena principle (Stefaan van Biesen, Geert Vermeire) gebaseerd op een the Milena principle-project met studenten van ASFA Nationale Academie voor Schone Kunsten in Athene en Delphi , curatoren Geert Vermeire en Yiannis Melanitis.
Tentoonstelling tot 5 oktober tijdens de openingsuren van het Praetorium.  Gratis toegang.
Om 11.30 u
Performance HERMES SOLITARY door Yiannis Melanitis
Gesprek door Yiannis Melanitis in de binnentuin van het Praetorium op een draagbare BEMA (luisterconstructie) voor de inwoners van Tongeren, in situ geconstrueerd in samenwerking met studenten van de Academie Tongeren, een installatie met paletten en op straat gevonden materialen, publieke actie verbindend met rethoriek/dialektiek.
Om 12 u
Performances in de publieke ruimte van de stad Tongeren, stempelen met "Geometricizing of Democracy" in de publieke ruimte en andere acties door Yiannis Melanitis, WIT Urban Team (Margot Dielemans, Stefaan van Biesen, Eric Windey) en Geert Vermeire.
Een artistiek project van Yiannis Melanitis en the Milena principle in samenwerking met de Academie Tongeren, het Gallo-Romeins Museum, de stad Tongeren en het Eiland Paros in het Praetorium van Tongeren en in het Gallo-Romeins Museum Tongeren.  Een Parallel Event Manifesta9.

 

Lezingen
Gallo Romeins Museum - Auditorium
Zaterdag 22 september
om 16 uur


presentatie POLITICS OF THE HEART en WIT Urban Team, acties en performances door the Milena principle en WIT met Geert Vermeire, Stefaan van Biesen, Margot Dieleman en Eric Windey.

Zondag 23 september  
om 14 uur
publieksgesprek APPROACHING SILENCE,  een gesprek over stilte en publieke ruimte, stilte als artistiek instrument en over  stilte performances en stilte acties in samenwerking met de studenten van ASFA Nationale Academie voor Schone Kunsten Athene, met Stefaan van Biesen, Geert Vermeire en Yiannis Melanitis.  
om 15 uur
Gesprek met archeologe en kunstexperte Rhea Thonges-Stringaris (via video conferentie) over de relatie tussen hedendaagse kunst, maatschappij en archeologie.
Afsluitend gesprek door Yiannis Melanitis over de verdere ontwikkeling van het BEMA - luistersculptuurproject in Tongeren, waaronder het overbrengen van Paros naar Tongeren van een massief blok marmer van 50 kubieke meter om samen met de bewoners van de stad een luistersculptuur te beeldhouwen.


Afsluitend woord door de burgemeester van het eiland Paros Christos Vlahogiannis (via videoconferentie)


Kunstenaars / deelnemers
Yiannis Melanitis is een Griekse performance kunstenaar, beeldhouwer, installatiekunstenaar en digitaal kunstenaar, geboren in Athene. Docent beeldhouwen en leider van het medialab aan ASFA, de Athense School voor Schone Kunsten van de Griekse Republiek. In 2010 was hij de organisator van de tentoonstelling "Kunst en geneeskunde" in het Syngros Andreas Hospitaal in Athene. Recente projecten (2012) waren de tentoonstelling  "Donīt touch me", een imaginair reizend museum en het interactief reizend project Kryographia (beide in samenwerking met Geert Vermeire).  Daarnaast "Pleasure Machine", gerealizeerd tijdens het Achtste New York Digital Salon in Madrid, en tijdens Blue Stage in het Haus der Kulturen der Welt in Berlijn. Eveneens "Touch Terrain" tijdens het Forum Dance Monaco in Monaco, een interactieve multigebruikers omgeving en video-performances tijdens Arte Generativa in Milaan (2005). www.melanitis.com


Rhea Thonges Stringaris
Archeologe en kunsthistorica.  Directie van de Staatlichen Kunstsammlungen in Kassel  tot 1974. Vanaf 1972 tot 1985, direkte medewerkster van Joseph Beuys en co-organisator van  diverse kunstactiviteiten met Joseph Beuys, waaronder tussen 1982 - 1985 het "7000 eiken"-project.  Oprichtster van de Free International University in Kassel , medeoprichtster van de Duitse Groene Partij en tussen 1981-1987 lid van de raad van beheer van Dokumenta Kassel.  Van haar hand verschenen een waaier aan publicaties of Joseph Beuys. Rhea Thonges Stringaris leeft en werkt in Kassel en Athene.


Stefaan van Biesen is een Belgisch visueel kunstenaar, multimedia-kunstenaar, geluidskunstenaar en schrijver. Naast een artistiek parcours van 20 jaar dat bestaat uit tekeningen, projecten, installaties, videos, performances en soundscapes, een continu en interactief ontwikkelend proces in een stroom van ideeen, beelden en visies, wijdt Stefaan van Biesen een belangrijk deel van zijn artistieke activiteit aan samenwerkingen. Hij is oprichter van the Milena principle waar , een internationale denktank en laboratorium voor samenwerking, ideeen en grensoverschijdende artistieke projecten, dat ondertussen structureel actief is in Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland en activiteiten realiseerde in een groot deel van Europa. www.stefaanvanbiesen.com


Geert Vermeire is een Belgische performance kunstenaar, schrijver, curator, bibliothecaris en kunsteducatief expert. Zijn activiteiten vertrekken vauit de participatie van het publiek en de samenwerking met andere kunstenaars.  Zijn artistieke parcours begon, in een samenwerking met Stefaan van Biesen, in 2003, en  deinde sindsdien verder uit in deelname aan artistieke evenementen in Belgie,  Frankrijk, Nederland, Duitsland, Portugal, Griekenland, Polen en Brazilie. In een artistiek duo met Stefaan van Biesen verkent hij geluid, poezie,visuele kunst en kennis op een interactieve en interdisciplinaire manier. Hij is medebezieler en internationaal netwerker van the Milena principle. Sinds 2010 werkt hij eveneens samen met ingenieurs, historici, sociologen en kunstenaars in het internationale artistieke collectief Escoitar.org. www.geertvermeire.be
Filip Van de Velde
Filip Van de Velde,  kunsthistoricus, kunst-educatief expert en curator. Hij werkt voor het Museum voor Actuele kunst (S.M.A.K.) in Gent en is eveneens actief binnen de educatieve diensten van de Musea voor Schone Kunsten in Gent en Brussel.  Expert in kunst educatie en artistieke participatieprojecten.   

        
WIT, Urban Team
WIT Urban Team bestaat uit wisselende constellaties met als basis Margot Dieleman, Stefaan Van Biesen en Eric Windey, en waren het eerst actief op uitnodiging van Stef Van Bellingen en Jan Hoet tijdens de tentoonstelling Coup de Ville in 2010 waar ze terug een vorm van straatperformance invoerden. Hun inspiratiebronnen worden onder meer gevormd door de Fluxus-beweging en de Franse Situationisten die de stad op eigenzinnige manier verkenden en er acties uitvoerden. Voortdurend onderzoekt WIT het stadsweefsel op zoek naar dysfunctionaliteit, gebrekkige esthetische ingrepen, verwaarloosde plaatsen of locaties die uitnodigen om er een statement te brengen. Met een klein gebaar hopen ze het bewustzijn van anderen te stimuleren opdat er in de toekomst verandering in een bepaalde situatie zou komen. www.wit-urbanteam.com